ריאקטורים זכוכית ו-מתכת - Reactors glass & s”s

מבחר ריאקטורים למעבדה ולפיילוט מנפח של 50 מ”ל ועד לנפח של 200 ליטר

ריאקטורים למעבדה

ריאקטור מעבדתי - Small lab reactors

ריאקטורים זכוכית מ- 100 מ"ל ועד 100 ליטר, סטנד מתאים עד ל- 5 ליטרים.
סקרבר - Scrubber

סקרבר - Scrubber

למעבדה ולפיילוט, סטנדרט 3 ו-20, ניתן לקבל נפחים אחרים.
כיפות טפלון וזכוכית - PTFE and glass lids

PTFE and glass lids

כיפות טפלון וזכוכית, קוטר 60 עד 400 מ"מ, מבנה סטנדרטי או מותאם.
ריאקטורים למעבדה

10 - 20 Liters

נפחים של 10, 15 ו-20 ליטר על אותו סטנד,
Distillation - ריאקטורים למעבדה

Distillation

סטנדרטי עבור 10 ו- 20 ליטר, ניתן לקבל עבור כל נפח נדרש.
ריאקטורים 50 ליטר למעבדה

30 - 50 Liters

30 ו- 50 ליטר, ניתן לקבל גם 75 ו-100 ליטר, או נפחים מיוחדים.