Media transfer - Cell Culture

עבודה בתרביות תאים ותרביות מיקרוביאליות מאופיינת בדרישות כלליות

כגון, סטריליות ממיקרו-אורגניזמים פתוגניים מצד הנושא המחקרי, החומרים, התאים וכו’,

וכן ציוד מגוון לשמירה על בטיחות העובדים בתנאים הפיסיים, חשיפה לחומרים מסוכנים, קרינה וכדומה

על מנת לאפשר את תהליכי הגידול יש מגוון גדול של ציוד מעבדתי:

קרא עוד

Media transfer - Cell Culture

הפניה לאתר היצרן Chemglass לקטגוריה Cell Culture - Life Science

פיפטור רב ערוצי - Multi Pipette

לבחירה 8 ו-12 ערוצים, 3 דגמים מכל אחד 10 עד 200 מיקרוליטר זמין במלאי

בקבוק אכסון מדיה - Media Transfer Bottle

125 מ"ל - 2 ליטר, צנרת, אוורור מוגן בפילטר, ניתן לקבל מותאם לדרישה

שקיות מדיום תרבית - Bags Culture Media

שקיות בנפחים גדולים 10-50 ליטר, מותאמות למטלטל, 6 פתחים

מיכל העברה מדיה - Media Transfer Vessel

מיכל 3 ו5 ליטרים, סטרילי עם מכסה פילטר העברה בגרויטציה

ספינר - Spinner

זכוכית, מבחר נפחים ובוחשים אפשרות לדופן כפולה, התאמה לדרישות מיוחדות
IKA Pette Vario

פיפטור נפח משתנה - Variable volume pipette

דגמים 0.1 ועד 1,000 מיקרוליטר, מתאים לאוטוקלאב, קל לטיפול/ניקוי שוטף, במלאי