זיקוק מערכות ואביזרים - Distillation systems & parts

מערכת זיקוק

ציוד זכוכית למעבדה

מערכות זיקוק - מעבדה

מגוון רחב של אביזרים, ראשי זיקוק ופריטים בייצור מיוחד על פי דרישה
מערכות זיקוק מותאמות

מערכות זיקוק מותאמות

מערכות קומפלט מותאמות על פי דרישה, מעבדה, פיילוט וייצור