משאבות ואקום דיאפרגמה - Vacuum pumps diaphrgm

משאבות דיאפרגמה

משאבת דיאפרגמה חשמלית בספיקות של החל מ- 20  ועד 260 ליטר לדקה, אפשרות להוספת בקר.

משאבת ואקום - MPC 090 E

משאבה לסינון מעבדתי, 15 ל/דקה, 100 מיליבר, קלה 2.3 ק"ג בלבד, מד לחץ מובנה

משאבות ואקום מוגנות פיצוץ - Ex prove vacuum pump

מוגנות פיצוץ ATEX  לבחירה 2 דגמים: 38 ל/דק 8 מיליבר, 75 ל/דק 2 מיליבר

MPC 101 Z - for chemical applications

משאבה יבשה - דיאפרגמה, 2 ראשים, 17 ליטר/דקה, ואקום פחות מ- 8 מיליבר

MPC 302 Z - for chemical applications

MPC 302 Zמשאבה יבשה - דיאפרגמה,2 ראשים, 43 ליטר/דקה, ואקום פחות מ- 5 מיליבר

LVS 105 T - 10 ef - משאבת וואקום עם בקר

מערכת וואקום לאוופורטור / תנור, 20 ליטר לדקה, 2 מיליבר, כוללת בקר

LVS 210 T - משאבת וואקום עם בקר

מערכת וואקום לאוופורטור / תנור, 30 ליטר לדקה, 2 מיליבר, כוללת בקר

MPC 302 E - for chemical applications

משאבה יבשה - דיאפרגמה ראש אחד, 48 ליטר/דקה, ואקום פחות מ- 60 מיליבר

בקר ואקום - Vacuum Control-Box

דגם VCB 521 cv, טווח עבודה 1-1100 מיליבר (Torr)

MP 601 T - משאבות ואקום ספיקה גבוהה

משאבה יבשה - דיאפרגמה, 4 ראשים, 75 ליטר/דקה, ואקום פחות מ- 2 מיליבר

MP 1201 T - משאבות וואקום ספיקה גבוהה

משאבה יבשה - דיאפרגמה, 8 ראשים, 138 ליטר/דקה, ואקום פחות מ- 2 מיליבר

MP 2401 E - משאבות וואקום ספיקה גבוהה

משאבה יבשה - דיאפרגמה, 8 ראשים, 258 ליטר/דקה, ואקום פחות מ- 75 מיליבר