משאבות ואקום שמן - Vacuum pumps oil

Welch - Chemstar 1400N

משאבת שמן, הנעת רצועה, 22 ליטר/דקה, ואקום 1x10-4 מיליבר

Welch -Duoseal 1405

משאבת שמן, הנעת רצועה, 90 ליטר/דקה, ואקום 1x10-4 מיליבר

Welch oil pump - CRVpro 4

משאבת שמן, הנעה ישירה, 63 ליטר/דקה, ואקום 2x10-3 מיליבר

Welch oil pump - CRVpro 6

משאבת שמן, הנעה ישירה, 85 ליטר/דקה, ואקום 2x10-3 מיליבר