IKA - ריאקטור מעבדתי - IKA - lab reactor

חדש –

EasySyn ריאקטור זכוכית, 2 דגמים: Starter ו- Advance        מערכות קומפלט לסינתזות אורגניות או מימיות, המערכות מאפשרות עבודה בטוחה והדירה מה- מעבדה ועד הפיילוט, את שני הדגמים ניתן לקבל בנפחים של 500, 1,000, 2,000 ו- 5,000 מ”ל, המערכות מתאימות לטווח טמפרטורות של 50- ועד 200+, ניתן לעבוד מלחץ אטמוספירי ועד ווקום של 3 מיליבר

קרא עוד

IKA Lab reactor advance

ריאקטור קומפלט 500 מ"ל ועד 5 ליטרים, 50- ועד 200+ מעלות ווקום 3 מיליבר

IKA Lab reactor starter

ריאקטור קומפלט 500 מ"ל ועד 5 ליטרים, 50- ועד 200+ מעלות ווקום 3 מיליבר