מרעד נפות - Sieve shaker

למעבדה ופיילוט, ניתן לקבל גם מוגני פיצוץ