מלכודת קור - Cold trap

מלכודת קור - Cold trap

Cold trap - CA801

מלכודת מקוררת אוויר, עד 1,000 גר' מים, קירור ל- 85- צלזיוס
מלכודת קור - Cold trap

Cold trap - CA301

מלכודת מקוררת אוויר, עד 900 גר' מים, קירור ל- 45- צלזיוס