כרומטוגרפיה גז - GC - Gas chromatography

מערכות גז כרומטוגרף עם מגוון גלאים וציוד נלווה

כרומטוגרפיה גז

גז כרומטוגרף - GC - Gas Chromatograph

מבחר גלאים: FID, TCD, ECD, FPD, מבחר אתרי הזרקה ומזרקים אוטומטיים.

מחולל מימן – Hydrogen generator

רמת ניקיון 99.9995%ף ספיקה עד 300 מל/דקה, לחץ מקסימלי 5 בר