כרומטוגרפיה גז - GC - Gas chromatography

GC – גז כרומטוגרפיה (Gas Chromatography) ידוע גם כ- GLC (Gas Liquid Chromatography) זו שיטה להפרדת תערובות חומרים בפאזה הגזית שלהם, הדוגמא מוכנסת למכשיר ה- GC ע”י הזרקת נוזל אל תוך מערכת ההזרקה Injection port נקודה זו מחוממת לטמפרטורה גבוהה וגורמת לדוגמא הנוזלית להתאייד מיידית ולהיכנס לגז האינרטי שזורם אל תוך העמודה – קולונה (Column) בצורה רציפה – פאזה נעה – Carier gas, בדרך כלל משתמשים בחנקן כגז המוביל אבל לעיתים גם ב-הליום ובמימן.

קרא עוד
כרומטוגרפיה גז

גז כרומטוגרף - GC - Gas Chromatograph

מבחר גלאים: FID, TCD, ECD, FPD, מבחר אתרי הזרקה ומזרקים אוטומטיים.

מחולל מימן – Hydrogen generator

רמת ניקיון 99.9995%ף ספיקה עד 300 מל/דקה, לחץ מקסימלי 5 בר