אמבט אולטרסוני - ופרוב - Ultrasonic bath & prob

אמבט אולטראסוני

בנפחים של 2 עד 20 ליטר ויותר, ניתן לקבל עם הפעלה מכאנית (טיימר) או דיגיטאלית

וכן עם או בלי חימום

אמבט אולטרסונית לניקוי – Ultra sonic bath cleaner מכיל מתמר אחד או יותר. מתמרים אלה ממירים אנרגיה חשמלית לגלים אולטרא סוניים (על-קוליים).

שימושים עיקריים לאמבטים אלו:

קרא עוד