פלטות בחישה נפח גדול - Large volume stirring plate

IKA - I MAG

עד 300 ליטר מים, עד 1500 RPM, העמסה 400 ק"ג עם משטח העמסה או עגלה

IKA - Maxi MR

עד 150 ליטר מים, מהירות עד 600 RPM, משקל העמסה 200 ק"ג

IKA - Midi MR

עד נפח של 50 ליטר, מהירות עד 1000 RPM משקל העמסה 75 ק"ג