תנורים - ייבוש, ואקום, שריפה

תנורי וואקום – תנור ייבוש תעשייתי. ניתן לקבל מידע נוסף באתר היצר וכן במפרט טכני להורדה.

תנור ואקום - Vacuum oven

10 ו- 27 ליטר, ניתן לקבל גם בנפחים תעשיתיים עד 1,000 ליטר

תנור שריפה - Furnace

תנור שריפה: דלת מתרוממת, 3-40 ליטר, 1,100 - 1,200 מעלות

תנור שריפה - Furnace

תנור שריפה: דלת נפנוף, 3-40 ליטר, 1,100 - 1,200 מעלות