תנורים - ייבוש, ווקום

תנורי ווקום וייבוש מעבדתי ותעשייתי. ניתן לקבל מידע נוסף באתר היצרן וכן מפרטים טכנים להורדה.