פלטות חימום ובחישה - מולטי

5-15 מקומות ל-400 מ”ל בחישה ו-בחישה וחימום, 2-9 מקומות עד 8 ליטר ספינר

IKA - RT 5

2 דגמים עם ובלי חימום, 0-1,000 סל"ד, עד 400 מ"ל.

IKA - RT 10

2 דגמים עם ובלי חימום, 0-1,000 סל"ד, עד 400 מ"ל.

5 מקומות - DURA-MAG

2, 5 ו- 9 מקומות, 25-400 סל"ד, עד 1 ליטר ספינרים.

IKA - RT 15

2 דגמים עם ובלי חימום, 0-1,000 סל"ד, עד 400 מ"ל.