פיפטור - Pipeete - IKA

פיפטות ארגונומיות עם ידיות מתחלפות, ניתנות לעבור אוטוקלאב
נפח קבוע או נפח משתנה

IKA Pette Vario

פיפטור נפח משתנה - Variable volume pipette

תחומי נפחים 0.1 ועד 1,000 מיקרוליטר, ניתן לעבור אוטוקלאב, קל לטיפול / ניקוי שוטף
IKA Pette Fix

פיפטור נפח קבוע - Fixed volume pipette

10 דגמים|: 0.5 עד 1,000 מיקרוליטר, ניתן לעבור אוטוקלאב, ארגונומטרי, קל משקל