מרעד נפות

למעבדה ופיילוט, ניתן לקבל גם מוגני פיצוץ