מעבה מקורר אויר - Condenser Air Cooled

קטלוג מעבה מקורר אוויר

מעבים - Condenser

יעילים, קלים במשקל 3 גדלים 200,350 ו-450 מ"מ, לקולבות 100 500, 1,000מ"ל

מעבים מיני - Condenser mini

מעבים מיני מתאימים לקולבות של 5, 10 ו-25 מ"ל