מעבה מקורר אויר - Condenser Air Cooled

קטלוג מעבה מקורר אוויר

מעבים למעבדה

מעבים מקוררי אוויר - Air cooled condensers

יעילים, קלים במשקל 3 גדלים 200,350 ו-450 מ"מ, לקולבות 100 500, 1,000מ"ל