מטחנות יבשות

מטחנה למעבדה ולפיילוט

מגוון שיטות: סכינים, פטישים, כדורים, גלילים ועוד

A 11 basic Analytical mill IKA

מיועדת לטחינת חומרים רכים מן החי והצומח ע"י הקפאה בחנקן נוזלי לפני הטחינה

Tube Mill control IKA

עבודה עם כוסות טחינה חד פעמיות ניתן לקבל מטחנה מותאמת לכוסות 40 מ"ל ו- 100 מ"ל

כוסות חד פעמיות למטחנה

ניתן לקבל כוסות חד פעמיות בנפחים של 40 ו-100 מ"ל לטחינה רגילה כוסות 40 מ"ל לטחינה עדינה, כוסות 40 מ"ל רב

מטחנת סכינים - Cutting mill

מטחנה מאפשרת עבודה מנתית או רציפה, הקטנת גודל חלקיקים מ- 80 מ"מ ל-250 מיקרון

מטחנת כדורים - Ball mill

מאפשר טחינה יבשה, רטובה, קריאוגנית, עד ל-1 מיקרון למעבדה ופיילוט  

Ring mill

לטחינה והומוגניזציה עד ל- 40 מיקרון