כרומטוגרפיה גז - נוזל

מערכות HPLC פרפרטיביות וגז כרומטוגרף עם מגוון גלאים

מערכת HPLC פרפרטיבית – LaPrep Sigma

מערכת HPLC פרפרטיבית – LaPrep Sigma

ראש מתחלף 50 - 1,000 מל/דקה, הזרקה ידנית ו- אוטו' גלאים: DAD ,MWD ,UV/Vis
כרומטוגרפיה גז

גז כרומטוגרף - GC - Gas Chromatograph

מבחר גלאים: FID, TCD, ECD, FPD, מבחר אתרי הזרקה ומזרקים אוטומטיים.

מחולל מימן – Hydrogen generator

רמת ניקיון 99.9995%ף ספיקה עד 300 מל/דקה, לחץ מקסימלי 5 בר