זיקוק מערכות ואביזרים

מערכת זיקוק

מערכות זיקוק - מעבדה

מגוון רחב של אביזרים, ניתן לקבל גם פריטים בייצור מיוחד על פי דרישה

מערכות זיקוק מותאמות

מערכות קומפלט מותאמות על פי דרישה, מעבדה, פיילוט וייצור