ויסקומטר - Viscometer

4 דגמים מ-6 מיליון ועד 320 מיליון mPas