בוחשים - מנועים עיליים - Over head stirres

בוחש מגנטי – מנוע עילי

לנפחי בחישה של 15 עד 200 ליטר מים

ניתן לקבל גם מוגני פיצוץ.

בוחשים מגנטיים למעבדה

מנועים מוגני פיצוץ - Ex prove stirrers

מנועים מוגני פיצוץ 3 דגמים, 025, 055 ו-0.75 קילוואט
בוחש מגנטי Eurostar 60 control

Eurostar 60 control

עם הבקר הנשלף לבטיחות מקסימלית בעבודה - זמין במלאי
בוחש מגנטי

Eurostar 40 digital

מבחר דגמים, 15 - 150 ליטר מים, 20 עד 660 Ncm - זמין במלאי
בוחש מגנטי

Microstar 30 control

המשפחה היותר קטנה 3 דגמים - 1.2 ק"ג בלבד, יכולת בחישה 5 עד 20 ליטר מים
בוחש מגנטי

RW 20

בוחש מכאני 3 דגמים 150, 900 ו- 3000 Ncm, זמין במלאי, ניתן לקבל גם בוחשים מוגני פיצוץ
MINISTAR 40 control - בוחש מגנטי

Ministar 40 control

המשפחה הקטנה 4 דגמים - 1.5 עד 1.7 ק"ג בלבד, יכולת בחישה 15 עד 50 ליטר מים