בוחשים - מנועים עיליים

בוחש מגנטי

לנפחי בחישה של 15 עד 200 ליטר מים

ניתן לקבל גם מוגני פיצוץ

מנועים מוגני פיצוץ - Ex prove stirrers

מנועים מוגני פיצוץ 3 דגמים, 025, 055 ו-0.75 קילוואט

Eurostar 60 control

עם הבקר הנשלף לבטיחות מקסימלית בעבודה - זמין במלאי

Eurostar 40 digital

מבחר דגמים, 15 - 150 ליטר מים, 20 עד 660 Ncm - זמין במלאי

Microstar 30 control

המשפחה היותר קטנה 3 דגמים - 1.2 ק"ג בלבד, יכולת בחישה 5 עד 20 ליטר מים

RW 20

בוחש מכאני 3 דגמים 150, 900 ו- 3000 Ncm, זמין במלאי, ניתן לקבל גם בוחשים מוגני פיצוץ

Ministar 40 control

המשפחה הקטנה 4 דגמים - 1.5 עד 1.7 ק"ג בלבד, יכולת בחישה 15 עד 50 ליטר מים