אוופורטור - Rotary evaporator

בנפחים של 1 עד 100 ליטר