אוופורטור - Rotary evaporator

בנפחים של 1 עד 100 ליטר

אוופורטור

IKA - RV 3 - evaporator - אוופורטור

מערכת פשוטה וזולה - The economy system – זמינה במלאי
אוופורטור מעבדתי

אוופורטור מעבדתי/פיילוט/תעשיתי - PILOVAP evaporator Lab/pilot/industrial

בנפחים של 6, 10, 20, 50 ו-100 ליטר - 4 דגמים, כל הדגמים קיימים כמוגני פיצוץ
אוופורטור מעבדתי

POWERVAP fully automated large volume evaporator

בנפחים של 6, 10, 20, 50 ו-100 ליטר - 4 דגמים, כל הדגמים קיימים כמוגני פיצוץ