לחברת VWR-Hitachi ישנה סדרה של מערכות HPLC למגוון תחומים ולקוחות
המערכות יכולות לעבוד תחת מגוון רחב של מערכות הפעלה:
Open LAB, HSM, Clarity, Chameleon, Empower 2 , Empower 3