מערכות סירקולציה למעבדה ולפיילוט בטווחי טמפרטורה של 400+ ועד 120-
מערכות סירקולציה מדגם אמבט פתוח - מערכות סירקולציה אמבט סגור – אצבעות קירור 
ניתן לקבל מגוון של מערכות קירור וחימום בעלי טווח הספקי קירור וחימום, למידע והתאמת
הציוד לאפליקציה שלכם ניתן לפנות אלינו למידע נוסף בנושא אמבט סגור
ראה מאמר בנושא